Tổ chức bộ máy của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh

04/04/2023 11:07 Số lượt xem: 1007

I. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ :

1. Ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Ông Nguyễn Việt Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ.

3. Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

4. Bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên.

5. Bà Đào Thị Phượng, Phó Giám đốc chi nhánh ngân hành Nhà nước tỉnh - Ủy viên.

II. BAN LÃNH ĐẠO

1. Ông Nguyễn Việt Giang - Giám đốc Quỹ.      

2. Bà Lưu Thị Thu Thủy    - Phó Giám đốc Quỹ. 

III. BAN KIỂM SOÁT QUỸ

1. Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng Ban

2. Nguyễn Thị Thu - Cán bộ

IV. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ:

IV.1  Phòng Tổ chức - Hành chính.  

1. Dương Tuấn Anh - Trưởng phòng

2. Trần Minh Thu - Cán bộ

3. Trần Vân Trang - Cán bộ.

4. Phan Khắc Hưởng - Cán bộ.

5. Nguyễn Thị Thu Hương - Cán bộ.

6. Hoàng Minh Huyền - Cán bộ

IV.2 Phòng Đầu tư.

1. Nguyễn Đình Thịnh -  Trưởng Phòng.

2. Nguyễn Bá Hiền - Cán bộ

3. Nguyễn Ngọc Khánh - Cán bộ.

4. Nguyễn Hữu Dũng - Cán bộ.

5. Đoàn Duy Thành - Cán bộ

IV.3 Phòng Kế hoạch - Tài chính.  

1. Vũ Tiến Duẩn - Trưởng Phòng - Kế toán trưởng

2. Nguyễn Thị Nhung - Cán bộ.  

3. Nguyễn Thị Thắm - Cán bộ.

4. Vũ Thị Hiền - Cán bộ.

5. Nguyễn Thị Hồng - Cán bộ

IV.4  Phòng Tín dụng - Uỷ thác.

1. Nguyễn Tú Anh- Trưởng phòng

2. Lê Thị Mai - Phó Trưởng Phòng

3. Nguyễn Văn Tuấn - Cán bộ.

4. Nguyễn Thị Quyên - Cán bộ.

5. Nguyễn Thị Hiệp - Cán bộ. 

6. Nguyễn Nhân Anh - Cán bộ  

IV.5  Phòng Bảo lãnh.

1.Tạ Văn Việt - Phó Trưởng Phòng.

2. Nguyễn Thị Hiền - Cán bộ.