Thu hút 85 dự án FDI trong 9 tháng đầu năm

11/10/2022 09:13 Số lượt xem: 352

(BNP) - Tính từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh thu hút 85 dự án FDI đăng ký cấp mới với số vốn 169,5 triệu USD. Vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 61,4%.


Dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Seojin System Vina (KCN Tiên Sơn). 

Ngoài ra, toàn tỉnh điều chỉnh vốn cho 97 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng 1.571 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 31 lượt với giá trị 33,4 triệu USD; thu hồi 35 dự án với tổng vốn đầu tư là 92,9 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.742 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 22.829 triệu USD.

M.B
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/