Thu hút 29 dự án FDI đăng ký cấp mới

06/03/2023 09:55 Số lượt xem: 248

(BNP) - Tính từ đầu năm đến ngày 20/02/2023, toàn tỉnh đã thu hút 29 dự án FDI đăng ký cấp mới (tăng 13 dự án) so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký mới đạt 131,6 triệu USD (tăng 97,8 triệu USD).


Sản xuất tại Công ty TNHH HyunJung Vina, Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh.

Ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 22 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng là 78 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 04 lượt với giá trị là 1,26 triệu USD; thu hồi 06 dự án với tổng vốn đầu tư là 17,32 triệu USD.

Riêng trong tháng 02, cấp mới đăng ký đầu tư cho 09 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,5 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 06 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 8,65 triệu USD; 02 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,31 triệu USD; thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,3 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.842 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 23.561 triệu USD.

Để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; hoàn thiện quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan; chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực, mặt bằng. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp VSIP 2, Yên Phong 2-A, Yên Phong 2-C, Thuận Thành I, Gia Bình I, Gia Bình II và các cụm công nghiệp theo quy hoạch. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý dự án sau đầu tư, với nhiều kế hoạch xúc tiến doanh nghiệp năm 2023 được tỉnh kỳ vọng là năm đột phá thu hút đầu tư.

 

M.B
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/