THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN

21/03/2023 17:03 Số lượt xem: 224

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-QĐTPT ngày 22 tháng 2 năm 2023 về việc tuyển dụng lao động vào làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 33C/QĐ-QĐTPT ngày 24/02/2023 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh năm 2023;

Căn cứ kết luận tại biên bản cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng tuyển dụng  Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh ngày 15 tháng 03 năm 2023;

Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo kết quả ứng viên trúng tuyển trong kỳ xét tuyển lao động vào làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh năm 2023 như sau:

       1. Ứng viên trúng tuyển: Ông Nguyễn Nhân Anh, sinh ngày 21/8/1998Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

         2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Ứng viên trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu sau:

Thành phần hồ sơ: Bản chính hoặc sao y bản chính hồ sơ giấy tờ theo Thông báo tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo đến thí sinh đã trúng tuyển có mặt tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh (số 6 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh - Tòa nhà B) vào hồi 9h ngày 22/3/2023 để làm các thủ tục đối với các thí sinh trúng tuyển theo quy định hiện hành của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh.

Phòng TCHC
Nguồn: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh