THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN

12/05/2021 16:08 Số lượt xem: 929

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng số 33A/KH-QĐTPT ngày 23/3/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh về Kế hoạch tuyển dụng lao động vào làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển dụng về kết quả phỏng vấn Ông Nguyễn Bá Hiền ngày 27/4/2021. Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo:

- Ông Nguyễn Bá Hiền: Sinh ngày 14/5/1979.

Đã trúng tuyển vào Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh.

Vậy, Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo cho Ông Nguyễn Bá Hiền biết biết và đến trụ sở Quỹ để làm thủ tục theo quy định.

Phòng TCHC
Nguồn: Quỹ ĐTPT tỉnh Bắc Ninh