Khai trương Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

21/08/2020 14:58 Số lượt xem: 161
(BNP) - Sáng 19/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức khai trương hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Công bố dịch vụ thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia dưới hình thức trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cùng đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tham dự.

Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu Quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh. Từ trung tâm, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra được các hoạt động theo từng lĩnh vực do các Bộ, ngành, địa phương quản lý. Đồng thời, thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến, giúp lãnh đạo Chính phủ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tới các Bộ, ngành, địa phương và trên thực địa.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được ra mắt ngày 09/12/2019, sau hơn 8 tháng vận hành đã kết nối với 18 bộ, cơ quan, 63 tỉnh, thành phố và 8 ngân hàng, trung gian thanh toán, đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử; có gần 56,4 triệu lượt truy cập, hơn 220.000 tài khoản đăng ký; trên 14 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái, hơn 260.000 hồ sơ được thực hiện. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công ước tính hơn 13.000 tỷ đồng/năm, trong đó, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đóng góp trên 6.700 tỷ đồng/năm.

Sau nghi thức khai trương, các đại biểu được trải nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ tiến hành công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 về kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn cải cách quản trị công với chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, công chức làm việc trên môi trường mạng; đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết để có những thay đổi nhanh chóng; ngày càng thích ứng với môi trường làm việc trên mạng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu sớm hoàn thành việc tích hợp các dịch vụ công thiết yếu như xuất nhập khẩu, đất đai, xây dựng, khoáng sản, thuế, xử lý vi phạm hành chính, viện phí, học phí… trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Cổng để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành hằng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cung cấp trên Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành. Bên cạnh đó, sắp xếp lại bộ máy nhân sự để quản lý vận hành Trung tâm phù hợp, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu việc đưa vào hoạt động Hệ thống báo cáo thông tin Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, tiếp tục rà soát và triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục đủ điều kiện; hoàn thiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 chưa có biểu mẫu điện tử (E-Form). Rà soát, đề xuất điều chỉnh đối với các chỉ tiêu, biểu mẫu, quy trình báo cáo định kỳ về kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực được phân công, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tính hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc thủ tục hành chính bảo đảm thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để cung cấp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Phấn đấu đến hết tháng 11/2020, tỉnh Bắc Ninh có ít nhất 200 dịch vụ công tích hợp. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đưa nội dung thực hiện việc cung cấp, cập nhật số liệu lên hệ thống Trung tâm điều hành thành phố thông minh của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương vào chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, cấp huyện hàng năm.

N.N
Nguồn: Bacninh.gov.vn