Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh do Covid-19

25/02/2020 15:31 Số lượt xem: 122
(BNP) – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Nhân Thắng vừa ký ban hành văn bản số 391/UBND-KTTH thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh do Covid-19.

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để người lao động yên tâm làm việc.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh để doanh nghiệp và người lao động yên tâm, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Phân công đầu mối chủ động liên lạc với các doanh nghiệp để động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện dự án, phục vụ tăng trưởng kinh tế của địa phương và của Quốc gia.
 
Cục Hải quan Bắc Ninh có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất một cách thuận lợi, nhanh chóng.

A.T
Nguồn: bacninh.gov.vn