Gần 2.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

01/11/2022 10:37 Số lượt xem: 240

(BNP) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 2.170 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 15,2% so với cùng kỳ 2021) với tổng số vốn đăng ký hơn 17.408 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 08 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,67%, đứng thứ 8 cả nước.


Sản xuất linh kiện điện thoại tại Công ty TNHH HyunJung Vina, CCN Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh.

Cũng trong 10 tháng, toàn tỉnh có 743 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 25,5%; 1.280 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 43,3%; 261 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện, tăng 13,4%; 271 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động, tăng 12,6%.

Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.987 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 343.340 tỷ đồng. Trong đó, 18.702 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 334.309 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 17,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 1.285 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 9.030 tỷ đồng; ra thông báo vi phạm đối với 3.463 doanh nghiệp và đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 2.957 doanh nghiệp vi phạm theo đề nghị của cơ quan Thuế.

S.T
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/