Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tại Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh

24/08/2023 10:41 Số lượt xem: 314

(BNP) - Thực hiện chương trình giám sát việc quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, chiều 23/8, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) do đồng chí Vũ Minh Hiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh.
 

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh được thành lập từ năm 2015, là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do UBND tỉnh thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương.

Tính đến ngày 31/12/2022, vốn điều lệ của Quỹ được ngân sách cấp là 500 tỷ đồng. Giai đoạn 2020 – 2022, Quỹ đã thực hiện cho vay đối với 03 dự án với tổng số tiền 18,9 tỷ đồng; thu hồi nợ gốc 136,6 tỷ đồng, nợ lãi 9,9 tỷ đồng. Dư nợ dự kiến tính đến ngày 31/5/2023 là hơn 74,8 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 36 tỷ đồng, nợ lãi trong hạn là 37,7 tỷ đồng, nợ lãi quá hạn là 1,1 tỷ đồng.

Ngoài các hoạt động chính là cho vay, đầu tư, Quỹ đã thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung (thứ 3 từ phải qua) và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu (thứ nhất từ phải) cùng các thành viên trong Đoàn giám sát tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Bắc Sơn.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai, Quỹ kiến nghị Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh xem xét, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư và cấp bù lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển, để xem xét thực hiện việc cấp bù lãi suất cho Quỹ theo quy định; xem xét tổ chức lại mô hình hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tiếp tục hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp, đồng thời quản lý nguồn vốn và giải quyết các tồn tại của hoạt động bảo lãnh trước đây; xem xét giao nhiệm vụ cho Quỹ Đầu tư phát triển phối hợp Quỹ Phát triển đất, Trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh thực hiện các dự án mang tính chất trọng điểm, tạo tiêu chí đô thị hoặc cấp bách mà không thu hút được đầu tư, trong khi vốn đầu tư công chưa kịp bố trí.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động cho vay đầu tư, cấp bù lãi suất cho vay, bảo lãnh và hoạt động đầu tư trực tiếp.

Đoàn giám sát tại Nhà máy ép dầu của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu đề nghị Quỹ đầu tư phát triển tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ. Trong đó, quan tâm đến cho vay các dự án đầu tư phát triển của tỉnh; bám sát các Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh đối với các dự án ưu tiên đầu tư; phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh hoạt động đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Đoàn đã đi giám sát thực tế tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Bắc Sơn và Nhà máy ép dầu của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, đây là các dự án vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh.

M.B
Nguồn: https://bacninh.gov.vn