Điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1)

24/08/2022 13:54 Số lượt xem: 253

(BNP)- Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 339/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1)


 

Theo đó, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1), cụ thể: Loại bỏ số thứ tự 106 (dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ - Khu B tại các xã Văn Môn, Đông Thọ, Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, diện tích 220 ha) và số thứ tự 107 (dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ - Khu A tại các xã Văn Môn, Đông Thọ, Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, diện tích 200 ha) trong danh mục kèm theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Lý do điều chỉnh: Còn một số vướng mắc về pháp lý của dự án, chưa đủ điều kiện để lập đề xuất dự án theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC
Nguồn: https://bacninh.gov.vn/