Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 13
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
186/QĐ-UBND
Quyết định về việc bổ sung chức năng bảo lãnh cho Qũy đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh05/02/2016
427/QĐ-UBND
Quyết định về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu30/10/2015
426/QĐ-UBND
Quyết định về việc quy định mức thu phí hoạt động bảo lãnh tín dụng30/10/2015
19/QĐ-HĐQL
Quyết định thành lập Phòng Bảo lãnh07/10/2015
18/QĐ-HĐQL
Quyết định thành lập Phòng Tổ chức - Hành chính07/10/2015
17/QĐ-HĐQL
Quyết định thành lập Phòng Kế hoạch - Tài chính07/10/2015
16/QĐ-HĐQL
Quyết định thành lập Phòng Đầu tư07/10/2015
15/QĐ-HĐQL
Quyết định thành lập Phòng Tín dụng và Uỷ thác07/10/2015
02/QĐ-HĐQL
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản lý01/09/2015
212/QĐ-UBND
Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh23/06/2015
192/QĐ-UBND
Quyết định thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh05/06/2015
28/2014/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương25/02/2014
37/2013/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương22/04/2013
Số dòng / trangTrang 1/11