Từ ngày 15/9/2017, tiếp nhận và trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành

15/09/2017 09:03 Số lượt xem: 1665

(BNP) – Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tại văn bản số 3140/UBND-XDCB về việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, từ ngày 15/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành đối với văn bản đến. Thời gian trả lời không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền sâu rộng về việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phán ánh, kiến nghị trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành để cơ quan, cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình tuyên truyền về việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; phát sóng vào khung giờ sau chương trình thời sự tỉnh để thuận tiện cho việc theo dõi của nhân dân.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông quản lý triển khai vận hành, đảm bảo an toàn cho hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan; hướng dẫn cơ quan tiếp nhận và xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị theo quy định.

 

S.T
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn