Thông tin liên hệ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh

30/08/2016 16:12 Số lượt xem: 1652

 Địa chỉ trụ sở chính: Đường Huyền Quang - phường Võ Cường - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

 Phòng TC- HC điện thoại: 0222.3895.118

 Fax: 0222.3874.427

 Email: quydtptbacninh@gmail.com