THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN

30/08/2020 15:33 Số lượt xem: 243

- Căn cứ kế hoạch tuyển dụng;

- Căn cứ Biên bản làm việc của Hội đồng tuyển dụng ngày 26/8/2020;

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

1. Ông Đoàn Duy Thành, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng, chuyên ngành Kế toán

Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo các ông(bà) đã trúng tuyển có mặt tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh (số 6 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh - Tòa nhà B) vào hồi 9h ngày 31/8/2020 để làm các thủ tục đối với các thí sinh trúng tuyển theo quy định hiện hành của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh.

Phòng TCHC
Nguồn: Quỹ Đầu Tư phát triển tỉnh Bắc Ninh