THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

21/08/2020 14:46 Số lượt xem: 151

     Căn cứ kế hoạch tuyển dụng lao động;

     Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển như sau:

      Sau khi kiểm tra Hồ sơ của Ông Đoàn Duy Thành và Ông Nguyễn Quốc Kỳ đã nộp và đối chiếu các quy định về đối tượng, điều kiện tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh đồng ý tổ chức xét tuyển đối với Ông Đoàn Duy Thành và Ông Nguyễn Quốc Kỳ.

     Hội đồng tuyển dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thông báo để Ông Đoàn Duy Thành và Ông Nguyễn Quốc Kỳ được biết và đề nghị Ông Đoàn Duy Thành có mặt tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh (số 6 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh - Tòa nhà B) để Hội đồng tuyển dụng tiến hành xét tuyển vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 26/8/2020.

Phòng TCHC
Nguồn: Quỹ ĐTPT tỉnh Bắc Ninh