Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua năm 2017

08/03/2017 15:01 Số lượt xem: 1482
Ngày 7/3/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017. 

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Trung Chính – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Đào Quang Khải – tỉnh ủy viên– Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Trưởng Khối thi đua, đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của các đơn vị trong khối thi đua (Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Ban quản lý các KCN tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Cục dự trữ nhà nước Khu vực Hà Bắc, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh, Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh).

          Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tích cực đoàn kết nội bộ; chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, cơ chế, chính sách điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực của các Sở, ban, ngành; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước; thực hiện hiệu quả phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/ 5 2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)…

Năm 2017, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật phấn đấu: Các chi, Đảng bộ trong Khối đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; các Đoàn thể chính trị đạt danh hiệu “Đoàn thể vững mạnh”; 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Cơ quan đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Trung Chính – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua – khen thưởng của Khối như: Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị  34-CT/TW ngày 07/4/2014 về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng khen thưởng bảo đảm đúng thành tích, đúng đối tượng; Bám sát các phong trào thi đua của tỉnh phát động; Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, kịp thời bồi dưỡng, phát hiện điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua ngay từ cơ sở; Thực hiện dân chủ trong bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua nhằm tạo sự lan toả đến từng đơn vị trong Khối. 

Ông Trần Trung Chính-Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị Cuối Hội nghị, đại diện Lãnh đạo của 11 đơn vị trong khối đã cùng ký vào bản giao ước thi đua năm 2017, quyết tâm thực hiện tốt nhưng mục tiêu đã đề ra trong năm.

Các đơn vị trong khối ký giao ước thi đua năm 2017

Việc tổ chức ký giao ước thi đua góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trong Khối; đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Thu
Nguồn: Quỹ ĐTPT Bắc Ninh