Công bố các Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh

24/08/2017 07:49 Số lượt xem: 982
 Sáng 22/08, Sở Công thương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu tại hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công thương đã công bố Quyết định số 347 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 308 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh nhằm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến 2030, đáp ứng được định hướng, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam, gắn với sự phát triển công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và các khu, cụm công nghiệp hiện có, tạo nền tảng hỗ trợ mạnh mẽ các lĩnh vực khác.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 75,3%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.100.000 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 13,1%. Trong đó có các ngành công nghiệp chủ yếu như: sản xuất thiết bị điện, điện tử; cơ khí chế tạo; chế biến nông lâm sản, thực phẩm; hóa chất, hóa dược; sản xuất vật liệu xây dựng, sành sứ, thủy tinh…

Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng thương mại trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế phù hợp với yêu cầu thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, thúc đẩy quá trình mở rộng và tăng cường các mối quan hệ thương mại giữa Bắc Ninh với bên ngoài, tạo chuyển biến nhanh theo hướng thương mại, văn minh, hiện đại. Phấn đấu giá trị tăng trưởng ngành Thương mại tăng bình quân 8%/năm giai đoạn 2016 – 2020; 8,5%/năm giai đoạn 2021 – 2030; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14%/năm trong cả 02 giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2021 - 2030; kim ngạch xuất khẩu tăng 6,6%/năm giai đoạn 2016-2020; giai đoạn 2021 – 2030 tăng 7%/năm…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường biểu dương sự phối hợp giữa các sở, ngành liên quan trong việc thống nhất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp – thương mại của tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp – thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp – thương mại tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả việc quy hoạch phát triển công nghiệp – thương mại trên địa bàn tỉnh.
 
 
TM
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn/